ГОСТЫ

Tryzubets-simvol

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2021

м. Київ

N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2021 р. за N 353/35975

Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів

Відповідно до статті 34 Закону України "Про дорожній рух", підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (із змінами), та з метою встановлення єдиних зразків державних номерних знаків транспортних засобів та вимог до них

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Вимоги до державних номерних знаків транспортних засобів;

2) Єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів.

2. Головному сервісному центру МВС (Князюк О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

Арсен АВАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної поліції України

Ігор КЛИМЕНКО

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН

Міністр закордонних справ України

Дмитро КУЛЕБА

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-майор

Сергій ДЕЙНЕКО

Командувач Національної
гвардії України
генерал-полковник

Микола БАЛАН

Міністр оборони України

Андрій ТАРАН

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-майор

Сергій ЗАТОЛОКІН

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Міністр інфраструктури України

Владислав КРИКЛІЙ

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань праці

Віталій САЖІЄНКО

 

ВИМОГИ
до державних номерних знаків транспортних засобів

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту та загальні технічні вимоги, вимоги до пакування, транспортування та зберігання, методи контролювання, правила приймання та застосування державних номерних знаків автомобілів, автобусів, мопедів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, самохідних машин, причепів та напівпричепів, великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а також державних номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників (далі - знаки).

2. У цих Вимогах терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України "Про автомобільний транспорт" і Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306.

II. Типи та основні розміри знаків

1. Державні номерні знаки за призначенням згідно з додатком 1 до цих Вимог поділяються на 15 типів. Типи 1, 3 - 5, 7, 8 та 11 - 15 поділяються на підтипи.

2. Габаритні розміри державних номерних знаків, кількість літер та цифр на знаках, колір поля знаків, літер, цифр та ребер жорсткості та наявність світлоповертальної плівки на знаках визначено в додатку 2 до цих Вимог.

Допускається відхилення габаритних розмірів знаків ± 1 %.

3. Висота літер та цифр на державних номерних знаках визначається згідно з додатком 3 до цих Вимог.

III. Вимоги до інформаційного змісту знаків

1. Знаки залежно від типу мають містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера, серії та символи державної належності, літеросполуки "CDP" - на знаках підтипів 4-1 та 4-2, "DP" - на знаках підтипів 4-3 та 4-4, літеру "S" - на знаках підтипів 4-5 та 4-6, літеру "Т" - на знаках підтипів 8-2 та 12-1, літеросполуку "ТР" - на знаках підтипу 12-2, літеру "Е" - на знаках типу 13, літеру "В" - на знаках типу 14, літеру "G" - на знаках типу 15.

2. На знаках типів 1 - 3, 5 - 7, 11, 13 - 15 та підтипів 8-2, 12-2 має бути символ державної належності транспортного засобу.

Символ державної належності транспортного засобу зазначається таким чином:

зліва у вигляді напису "UA" та зображення Державного Прапора України, розміщених на тлі прямокутника синього кольору на знаках типу 2 та підтипів 1-1-1 - 1-2-2, 13-1, 14-1, 15-1;

зліва у верхній частині знака у вигляді напису "UA" та зображення Державного Прапора України, розміщених на тлі прямокутника синього кольору на знаках типів 3, 5, 6 та підтипів 1-3-1, 1-3-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2;

зліва у верхній частині знака у вигляді зображення малого Державного Герба України на тлі прямокутника синього кольору на знаках типу 7;

праворуч у верхній частині знака у вигляді овалу з написом "UA" на знаках підтипу 8-2;

зліва у вигляді зображення малого Державного Герба України на тлі прямокутника синього кольору на знаках підтипу 11-1;

зліва у верхній частині знака у вигляді зображення малого Державного Герба України на тлі прямокутника синього кольору на знаках підтипу 11-2.

3. Літеросполуки, які позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу, наведені в додатку 4 до цих Вимог. Літеросполуки можна використовувати на знаках типів 1, 5, 12 - 15 та підтипів 3-1, 3-2, 8-2.

4. Літеросполуки, які можна використовувати для позначення серій державних номерних знаків, наведені в додатку 5 до цих Вимог.

5. Коди, які позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу, наведені в додатку 6 до цих Вимог. Коди можна використовувати на знаках типів 2, 6, 7, 11 та підтипу 3-3.

6. На знаках підтипів 1-1-1 - 1-2-2, 13-1, 14-1, 15-1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу, розміщують ліворуч, на знаках підтипів 1-3-1, 1-3-2, 3-1, 3-2 - у верхній лівій частині знака, на знаках типу 5, підтипів 13-2, 14-2, 15-2 - у верхній частині знака.

На знаках підтипу 12-1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу, розміщують з правого боку в нижній частині, а на знаках підтипу 12-2 - у верхній правій частині знака.

На знаках типу 6 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній частині знака, на знаках типів 7, 11 - під символом державної належності, а на знаках підтипу 3-3 - у верхній лівій частині знака.

На знаках підтипу 8-2 літеру "Т" розміщують ліворуч від літеросполуки, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу.

7. Літеросполуки, що позначають серії державних номерних знаків, на знаках підтипів 1-1-1 - 1-2-2, 8-1-2 розміщують праворуч, на знаках підтипів 1-3-1, 1-3-2, 3-1, 3-2 - у верхній правій частині знака; на знаках типу 2 та підтипу 3-3 - після коду адміністративно-територіальної належності місця реєстрації транспортного засобу, а на знаках типів 5, 6 та підтипу 8-1-1 - у нижній частині знака.

8. На знаках підтипу 12-2 літеросполуки "ТР" розміщують у верхній лівій частині знака.

На знаках підтипів 4-1, 4-3, 4-5 літеросполуки "CDP", "DP" або літеру "S" розміщують з лівого боку, а на знаках підтипів 4-2, 4-4, 4-6 - у верхній частині знака.

9. На знаках типів 2, 6, 8, 13, 14, підтипів 1-1-1, 1-3-1, 3-3 застосовують літери української абетки, що збігаються з написом літер латинської абетки.

На знаках типів 5, 7, 15, підтипів 1-1-2 - 1-2-2, 1-3-2, 3-1 та 3-2 застосовують літери української та латинської абеток.

На знаках типу 9, 10, 12 застосовують літери української абетки.

На знаках типу 4 застосовують літеросполуки "CDP", "DP" або літеру "S" латинської абетки.

10. На знаках типу 4 три цифри, розміщені безпосередньо після літер, позначають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

На знаках підтипів 4-3 - 4-6 три останні цифри позначають порядковий номер транспортного засобу.

11. На знаках типу 7 можуть розміщуватися:

літери;

літери і цифри;

літери, цифри і графічний елемент;

літери і графічний елемент.

12. Шрифти літер, розміщених на державних номерних знаках, визначено в додатку 7 до цих Вимог. Шрифти цифр, розміщених на державних номерних знаках, визначено в додатку 8 до цих Вимог.

13. Знаки типу 11 повинні мати емблему Національної поліції України, опис та малюнок якої затверджені Указом Президента України від 09 грудня 2015 року N 692.

14. Знаки типу 13 повинні мати емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій, опис та малюнок якої затверджені Указом Президента України від 16 вересня 2016 року N 395.

15. Знаки типу 14 повинні мати емблему Державної прикордонної служби України, опис та малюнок якої затверджені Указом Президента України від 07 серпня 2001 року N 594.

16. Знаки типу 15 повинні мати емблему Національної гвардії України, опис та малюнок якої затверджені Указом Президента України від 12 травня 2014 року N 464.

IV. Загальні технічні вимоги до знаків

1. Знаки виготовляються згідно із цими Вимогами.

2. Знаки необхідно виготовляти в помірному макрокліматичному виконанні для експлуатації при температурі навколишнього середовища від мінус 30° C до плюс 45° C і відносній вологості повітря 75 %.

3. Знаки, крім знаків типів 2, 6 та підтипів 3-3, 8-2, 12-2, необхідно виготовляти штампуванням із стрічки з алюмінію або з листового алюмінію товщиною не менше ніж 0,8 мм. Знаки типів 9 та 10 допускається виготовляти з листової сталі, яка забезпечує потрібну міцність і довговічність знаків.

Знаки типів 2, 6 та підтипів 3-3, 8-2, 12-2 допускається виготовляти з полістирольної стрічки.

4. На лицьовий бік знаків типів 1, 4, 5, 7, 11, 13 - 15 та підтипів 3-1, 3-2, 8-1-1, 8-1-2, 12-1 наносять світлоповертальну плівку.

Відшарування світлоповертальної плівки від лицьового боку знаків не допускається.

5. Поле знаків типів 9 та 10 фарбують фарбою згідно із ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT) "Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт".

Клас покриву лицьового боку знаків установлюється відповідно до ДСТУ ISO 12944-5:2019 (ISO 12944-5:2018, IDT) "Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи".

Відшарування емалі не допускається.

Замість фарбування емаллю допускається використання плівки чорного кольору з клейкою поверхнею з одного боку.

6. Літери, цифри та ребро жорсткості на знаках мають бути рельєфні (опуклі з лицьового боку) з висотою рельєфу не менше ніж 1 мм.

7. Колориметричні характеристики знаків (координати колірності та коефіцієнт яскравості) мають уписуватися в допустиму колірну ділянку згідно з координатами колірності кутових точок допустимої колірної ділянки, зазначених у додатку 9 до цих Вимог.

8. Фотометричні характеристики державних номерних знаків із світлоповертальною поверхнею встановлюються відповідно до додатка 10 до цих Вимог.

9. Світлоповертальна плівка, якою покривається лицьовий бік знаків типу 1, 4, 5, 7, 11, 13 - 15 та підтипів 3-1, 3-2, 8-1-1, 8-1-2, 12-1, повинна мати ідентифікаційне зображення, розміри та розташування якого наведені в додатку 11 до цих Вимог.

Ідентифікаційне зображення не повинне змінювати колір та зменшувати яскравість плівки.

Ідентифікаційне зображення не повинне виводитися з готового знака хімічним або механічним способом.

Ідентифікаційне зображення має бути таким, щоб його можна було розпізнавати на відстані від 0,6 м до 2,0 м від знака за умови переміщування спостерігача ліворуч або праворуч на кут не більше ніж 45° від нормалі. Напрямок погляду спостерігача на державний номерний знак наведено в додатку 12 до цих Вимог.

Символ державної належності транспортного засобу має бути невідокремною частиною світлоповертальної плівки й не повинен виводитися з неї чи з готового знака хімічним або механічним способом без пошкодження світлоповертальної поверхні, яку не можна відновити.

Знаки мають бути тривкі до температурних впливів, ударів, згинання, впливів корозії, води та палива, а також придатні для чищення.

10. На зворотний бік знаків усіх типів у будь-якому місці наноситься товарний знак виробника, зареєстрований у встановленому порядку.

Спосіб нанесення марковання визначає виробник знака.

Марковання має чітко розпізнаватися протягом строку експлуатування знака, бути таким, щоб його неможливо було змінити без руйнування знака чи зміни структури матеріалу.

На зворотний бік знаків підтипів 8-1-1, 8-1-2 у будь-якому місці методом холодного штампування додатково наноситься марковання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

На зворотний бік знаків підтипу 12-1 у будь-якому місці методом холодного штампування додатково наноситься марковання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

V. Вимоги до пакування, транспортування та зберігання знаків

1. Пакування знаків повинне здійснюватися таким чином, щоб запобігти пошкодженню лицьового боку.

У кожний пакунок вкладається пакувальний лист, у якому зазначаються:

назва виробника (постачальника) та його адреса чи товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку;

назва виробу, познака типу чи підтипу та познака першого й останнього знаків партії;

дата виготовлення;

номер пакувальника;

дата пакування знаків;

штамп відділу технічного контролю.

На кожний пакунок наклеюється пакувальний лист з відомостями, зазначеними в цьому пункті.

2. Транспортуються знаки будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Перевозити знаки треба так, щоб запобігти механічному пошкодженню та потраплянню води.

3. Упаковані знаки зберігаються в закритих приміщеннях з вентиляцією та відносною вологістю до 70 % за відсутності в навколишньому середовищі парів кислот і лугів.

4. Гарантійний строк експлуатації знаків повинен бути не менше ніж 5 років з дати введення в експлуатацію.

VI. Правила приймання знаків

1. Для перевірки відповідності знаків цим Вимогам проводяться приймально-здавальні та періодичні випробування. Періодичні випробування знаків з полістирольної стрічки не проводяться.

2. Приймально-здавальні випробування проводяться для кожної партії знаків. Періодичні випробування знаків проводяться щорічно на знаках, які пройшли приймально-здавальні випробування, для перевірки таких показників: теплотривкість, корозійна тривкість, тривкість до ударів і згинання, водотривкість, тривкість до впливу палива, адгезія та придатність до чищення. На знаках із світлоповертальною поверхнею перевіряються також фотометричні та колориметричні характеристики.

VII. Методи контролювання знаків

1. Контроль параметрів та розмірів знаків здійснюється відповідно до цих Вимог.

2. Для контролювання та випробовування знаків із світлоповертальною поверхнею відбирають 7 зразків знаків.

Зразки N 1 - N 6 - готові пластини знаків з нанесеною літерою та двома цифрами в центрі й вільним простором не менше ніж 100 см2 від країв - для випробовування:

зразок N 1 - відповідності фотометричним та колориметричним характеристикам;

зразок N 2 - теплотривкості та адгезії (розрізають на дві однакові частини);

зразок N 3 - тривкості до згинання та удару;

зразок N 4 - водотривкості та придатності до чищення;

зразок N 5 - тривкості до впливу палива;

зразок N 6 - тривкості до корозії.

Зразок N 7 - готова для встановлення на транспортному засобі пластина знака, призначена для перевірки розмірів, форми, цифрових та літерних познак.

Контроль за знаками здійснюється шляхом їх огляду, перевіркою розмірів та випробуваннями.

3. Контроль за формою знаків та їх розмірами здійснюється шляхом огляду та контролю їх розміру зовні металевою рулеткою згідно з ДСТУ 4179-2003 "Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)", штангенциркулем згідно з ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT) "Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики" та штангенглибиноміром згідно з документацією виробника. Габаритні розміри знаків мають відповідати розмірам, наведеним у додатку 2 до цих Вимог.

4. Клас лакофарбового покриву знаків типів 9, 10 перевіряють згідно з ДСТУ ISO 12944-5 (ISO 12944-5:2018, IDT) "Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи".

5. Адгезію лакофарбового покриву з металом перевіряють згідно з ДСТУ ISO 2409:2019 (ISO 2409:2013, IDT) "Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів".

6. Випробовують на відповідність вимогам тривкості до удару методом витримування зразка знака протягом 1 год. при температурі навколишнього середовища мінус 20° C з подальшим розміщенням його світлоповертальною поверхнею догори на сталеву плиту товщиною 12,5 мм та нанесенням удару сталевою кулею діаметром 25 мм з висоти 2 м.

Після випробування на світлоповертальній поверхні далі ніж на 5 мм від місця удару не повинно бути тріщин чи відшарування.

7. Частину поверхні зразка знака, який випробовується на тривкість до згинання, повертають світлоповертальною поверхнею назовні, згинають на оправці діаметром 50 мм до утворення кута 90° та витримують протягом 2 с при температурі (23 ± 5) °C.

Після випробування на світлоповертальній поверхні не повинно бути тріщин. Відбортовані верхній та нижній краї зразка знака мають бути зрізані.

8. Зразок знака, який випробовується на водотривкість, занурюють на 24 год. у здеіонізовану воду при температурі (23 ± 5) °C, а потім висушують протягом 48 год. при кімнатній температурі.

Після випробування на зразку знака не повинно бути слідів руйнування.

9. Зразок знака, який випробовується на придатність до чищення, змащують сумішшю графіту й мастила.

Зразок знака має очищуватися без руйнування світлоповертальної поверхні протиранням слабким розчинником (гептаном) з подальшим промиванням нейтральним мийним засобом.

10. Частину зразка знака з літерами та цифрами для випробовування на тривкість до впливу палива занурюють на 1 хв у суміш, складену за об'ємом з 70 % n-гептану та 30 % толуолу.

Після випробування на зразку знака не повинно бути слідів відшарування.

11. Випробовування на теплотривкість проводиться в такій послідовності:

витримання протягом 7 год. при температурі (65 ± 2) °C та відносній вологості (10 ± 5) %;

витримання протягом 1 год. при температурі (23 ± 5) °C та відносній вологості (50 ± 10) %;

витримання протягом 15 год. при температурі мінус 20° C.

Після випробування світлоповертальна поверхня, літери та цифри не повинні мати тріщин, розтріскувань, здуття та змінювати колір (знебарвлюватися).

12. Зразок знака для випробовування на тривкість до корозії піддають впливу соляного туману протягом двох циклів по 22 год. кожний, поділених інтервалом сушіння при кімнатній температурі протягом 2 год. Соляний туман створюють розпилюванням при температурі (35 ± 2) °C розчину, складеного за масою з п'яти частин хлориду натрію та 95 частин здеіонізованої води.

Після випробування зразок знака промивають водою та протирають. На зразку знака не повинно бути слідів корозії.

13. Зразок знака, який випробовується на адгезію світлоповертальної плівки з основою знака, витримують протягом 1 год. при температурі мінус 20° C у холодильній камері.

Після випробування на зразку знака не повинно бути відшарування світлоповертальної плівки від основи.

14. Фотометричні та колориметричні характеристики перевіряються відповідно до рекомендацій Міжнародної комісії з освітленості (далі - МКО). Перевірку проводять на площі не менше ніж 100 см2.

Перевіряючи коефіцієнт світлоповертання (відношення яскравості, вираженої в канделах на квадратний метр, до освітленості, вираженої в люксах), зразок освітлюють стандартним джерелом світла А МКО при куті освітлювання та куті спостерігання, що знаходяться в одній площині.

Перевіряючи колориметричні характеристики, зразок освітлюють стандартним джерелом світла Д65 МКО під кутом 45° до нормалі та проводять вимірювання вздовж нормалі.

VIII. Правила застосування знаків

1. Кількість знаків на транспортних засобах повинна становити:

на автомобілях - два знаки;

на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та інших механізмах - один знак;

на мотоциклах, моторолерах, мотоколясках, квадроциклах, трициклах, прирівняних до них транспортних засобах, мопедах, причепах, напівпричепах - один знак;

на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах - один знак.

2. Знаки на транспортних засобах треба встановлювати тільки в передбачених за конструкцією місцях або додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу.

3. Знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів транспортного засобу.

4. Знаки типу 7 закріплюються за транспортним засобом як другий комплект знаків. Написи на передньому і задньому знаках підтипу 7-1 мають відповідати один одному. Допускається перезакріплювати знаки типу 7, виготовлені до затвердження цих Вимог.

5. Знаки типів 1 - 3, 5, 6, 11 присвоюються транспортному засобу відповідно до місця здійснення реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку такого транспортного засобу в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС та згідно з літеросполуками, які позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу, наведеними в додатку 4, та кодами, які позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу, наведеними в додатку 6 до цих Вимог.

6. Не допускається видача знаків з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засоби.

 

Перший заступник директора
Департаменту юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ України

Ольга ГУБАРЕВА

 

Тип

Підтип

Призначення

1

2

3

1

1-1-1

Знаки для всіх типів автомобілів

1-1-2

Спеціальні знаки для всіх типів автомобілів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння

1-1-3

Знаки для автомобільних причепів

1-2-1

Знаки для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

1-2-2

Спеціальні знаки для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння

1-3-1

Знаки для автомобілів із неформатним місцем закріплення номерного знака

1-3-2

Спеціальні знаки для автомобілів із неформатним місцем закріплення номерного знака, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння

2

-

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів

3

3-1

Знаки для мопедів

3-2

Спеціальні знаки для мопедів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння

3-3

Знаки для разових поїздок для мопедів

4

4-1

Знаки для автомобілів голів дипломатичних представництв

4-2

Знаки для мотоциклів, моторолерів, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів голів дипломатичних представництв

4-3

Знаки для автомобілів членів дипломатичного персоналу представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

4-4

Знаки для мотоциклів, моторолерів, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів членів дипломатичного персоналу представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

4-5

Знаки для автомобілів адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, який користується повним та частковим імунітетом

4-6

Знаки для мотоциклів, моторолерів, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, який користується повним та частковим імунітетом

5

5-1

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, прирівняних до них транспортних засобів, а також для задніх причепів до них

5-2

Спеціальні знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, прирівняних до них транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння

6

-

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, інших прирівняних до них транспортних засобів, а також для задніх причепів до них

7

7-1

Знаки для автомобілів, які виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників

7-2

Знаки для мотоциклів, які виготовляють за індивідуальними замовленнями їх власників

8

8-1-1, 8-1-2

Знаки для тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо- будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

8-2

Знаки номерні "транзит" для тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів у разі їхньої реалізації через підприємства-виробники чи суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язано з реалізацією зазначених вище машин та знятих з обліку в разі їхньої реалізації

9

-

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

10

-

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

11

11-1

Знаки для всіх типів автомобілів, самохідних машин та механізмів Національної поліції України, що використовуються для забезпечення публічної безпеки і порядку

11-2

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів Національної поліції України, що використовуються для забезпечення публічної безпеки і порядку

12

12-1

Знаки для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів

12-2

Знаки для разових поїздок (номерні знаки "Транзит") для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їхньої реалізації

13

13-1

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

13-2

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

14

14-1

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Державної прикордонної служби України

14-2

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Державної прикордонної служби України

15

15-1

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Національної гвардії України

15-2

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Національної гвардії України

 

 

Габаритні розміри державних номерних знаків, кількість літер та цифр на знаках, колір поля знаків, літер, цифр та ребер жорстокості та наявність світлоповертальної плівки на знаках

Таблиця 1

Назва параметра та розміру

Норма для типу, підтипу

1

2

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-2-1

1-2-2

1-3-1

1-3-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Габаритні розміри:

 

 

 

 

 

 

 

 

висота, мм

112

112

112

112

112

150

150

112

довжина, мм

520

520

520

520

520

300

300

520

2. Кількість цифр (зокрема код регіону)

4

4

4

4

4

4

4

6

3. Кількість літер

4

4

4

4

4

4

4

2

4. Колір поля знаків

білий

білий

білий

жовтий

жовтий

білий

білий

червоний

5. Колір цифр, літер та ребер жорсткості знаків

чорний

зелений

чорний

чорний

зелений

чорний

зелений

білий

6. Наявність світлоповертальної плівки

+

+

+

+

+

+

+

-

-

Таблиця 2

Назва параметра та розміру

Норма для типу, підтипу

3

4

3-1

3-2

3-3

4-1

4-2

4-3

4-4

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Габаритні розміри:

 

 

 

 

 

 

 

висота, мм

114

114

114

112

174

112

174

довжина, мм

140

140

140

520

220

520

220

2 Кількість цифр (зокрема й код регіону)

4

4

6

3

3

6

6

3. Кількість літер

4

4

2

3

3

2

2

4. Колір поля знаків

білий

білий

червоний

білий

білий

білий

білий

5. Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

зелений

білий

чорний

чорний

чорний

чорний

6. Наявність світлоповертальної плівки

+

+

-

+

+

+

+

 

Таблиця 3

Назва параметра та розміру

Норма для типу, підтипу

4

5

6

7

4-5

4-6

5-1

5-2

7-1

7-2

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Габаритні розміри:

 

 

 

 

 

 

 

висота, мм

112

174

174

174

174

112

174

довжина, мм

520

220

220

220

220

520

220

2. Кількість цифр (у тому числі код регіону)

6

6

4

4

6

2 (7)2)

2 (6)2)

3. Кількість літер

1

1

4

4

2

2 - 8

2 - 6

4. Колір поля знаків

білий

білий

білий

білий

червоний

білий

білий

5. Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

чорний

чорний

зелений

білий

чорний

чорний

6. Наявність світлоповертальної плівки

+

+

+

+

-

+

+

 

Таблиця 4

Назва параметра та розміру

Норма для типу, підтипу

8

9

10

11

8-1-1

8-1-2

8-2

11-1

11-2

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Габаритні розміри:

 

 

 

 

 

 

 

висота, мм

165

112

150

112

174

112

174

довжина, мм

255
(125)1)

520

190

520

220

520

220

2. Кількість цифр (зокрема код регіону)

5

5

5

5

5

6

6

3 Кількість літер

2

2

2

1

1

-

-

4 Колір поля знаків

білий

білий

червоний

чорний

чорний

світло- блакитний

світло- блакитний

5 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

чорний

білий

білий

білий

білий

білий

6 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

-

-

-

+

+

 

Таблиця 5

Назва параметра та розміру

Норма для типу, підтипу

12

13

14

15

12-1

12-2

13-1

13-2

14-1

14-2

15-1

15-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Габаритні розміри:

 

 

 

 

 

 

 

 

висота, мм

226

114

112

174

112

174

112

174

довжина, мм

288

140

520

220

520

220

520

220

2. Кількість цифр (зокрема код регіону)

5

4

3

3

3

3

3

3

3. Кількість літер

3

4

3

3

3

3

3

3

4. Колір поля знаків

білий

червоний

білий

білий

білий

білий

білий

білий

5. Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

білий

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

чорний

6. Наявність світлоповер- тальної плівки

+

-

+

+

+

+

+

+

s___________
1) У дужках наведено довжину нижньої частини знака.

2) У дужках зазначено допустиму кількість цифр.

"-" означає, що розміру, параметра немає.

"+" означає наявність розміру, параметра.

 

 

Висота літер та цифр на державних номерних знаках

Тип

Підтип

Висота, мм

цифр

літер

1

2

3

4

1

1-1-1

70

70

1-1-2

70

70

1-1-3

70

70

1-2-1

70

70

1-2-2

70

70

1-3-1

58

40

1-3-2

58

40

2

-

70;
коду адміністративно-територіальної належності - 50

70

3

3-1

30

30

3-2

30

30

3-3

30

30

4

4-1

70

70

4-2

40

40

4-3

70

70

4-4

40

40

4-5

70

70

4-6

40

40

5

5-1

40

40

5-2

40

40

6

-

40;
коду адміністративно-територіальної належності - 30

40

7

7-1

76 (70);
коду адміністративно-територіальної належності - 30

76 (70)

7-2

40 (50);
коду адміністративно-територіальної належності - 30

40 (50)

8

8-1-1

58

58

8-1-2

70

70

8-2

45

45

9

-

76

76

10

-

58

58

11

11-1

76;
коду адміністративно-територіальної належності - 30

-

11-2

50;
коду адміністративно-територіальної належності - 25

-

12

12-1

76

76

12-2

30

30

13

13-1

70

70

13-2

40

40

14

14-1

70

70

14-2

40

40

15

15-1

70

70

15-2

40

40

Примітка. Розміри цифр та літер зазначено в міліметрах. У дужках зазначено допустимі розміри висоти цифр і літер в обґрунтованих випадках.

 

 

Літеросполуки, які позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу

Літеросполука

Належність

АК
АВ
АС
АЕ
АН
АМ
АО
АР
АТ
АІ
АА
ВА
ВВ
ВС
ВЕ
ВН
ВІ
ВК
ВМ
ВО
АХ
ВТ
ВХ
СА
СВ
СЕ
СН

МА
КВ
КС
КЕ
КН
КМ
КО
КР
КТ
КІ
КА
НА
НВ
НС
НЕ
НН
НІ
НК
НМ
НО
КХ
НТ
НХ
ІА
ІВ
ІЕ
ІН

ТК
ММ
СМ
РР
ТН
ТМ
МТ
ТР
ТО
ТІ
ТТ
ХА
ЕЕ
СС
ХЕ
ОО
ХІ
ХК
ХМ
ХО
ХХ
ХТ
ОХ
ОА
ОВ
ОЕ
ОН

МК
ОК
ТС
МІ
МН
МВ
МО
МР
ХС
МЕ
ТА
ЕА
ЕВ
ЕС
ХН
ЕН
ЕІ
ЕК
ЕМ
ЕО
ЕХ
ЕТ
РХ
РА
РВ
РЕ
РН

Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
м. Київ
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область
м. Севастополь

 

 

Літеросполуки, які можна використовувати для позначення серії державних номерних знаків

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків типів 2, 6 та підтипів 1-1-1, 1-3-1, 3-3, 8-1-1, 8-1-2

АА

ВА

СА

ЕА

НА

ІА

КА

МА

ОА

РА

ТА

ХА

АВ

ВВ

СВ

ЕВ

НВ

ІВ

КВ

МВ

ОВ

РВ

ТВ

ХВ

АС

ВС

СС

ЕС

НС

ІС

КС

МС

ОС

РС

ТС

ХС

АЕ

ВЕ

СЕ

ЕЕ

НЕ

ІЕ

КЕ

МЕ

ОЕ

РЕ

ТЕ

ХЕ

АН

ВН

СН

ЕН

НН

ІН

КН

МН

ОН

РН

ТН

ХН

АІ

ВІ

СІ

ЕІ

НІ

ІІ

КІ

МІ

ОІ

РІ

ТІ

ХІ

АК

ВК

СК

ЕК

НК

ІК

КК

МК

ОК

РК

ТК

ХК

АМ

ВМ

СМ

ЕМ

НМ

ІМ

КМ

ММ

ОМ

РМ

ТМ

ХМ

АО

ВО

СО

ЕО

НО

ІО

КО

МО

ОО

РО

ТО

ХО

АР

ВР

СР

ЕР

НР

ІР

КР

МР

ОР

РР

ТР

ХР

АТ

ВТ

СТ

ЕТ

НТ

ІТ

КТ

МТ

ОТ

РТ

ТТ

ХТ

АХ

ВХ

СХ

ЕХ

НХ

ІХ

КХ

МХ

ОХ

РХ

ТХ

ХХ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 1-1-3

XF

XG

XJ

XL

XN

XR

XS

XU

XV

XY

XZ

FF

FG

FJ

FL

FN

FR

FS

FU

FV

FY

FZ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипів 1-1-2 і 1-3-2

ZA

ZB

ZC

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

ZI

ZJ

ZK

ZL

ZM

ZN

ZO

ZP

ZR

ZS

ZT

ZU

ZV

ZX

ZY

ZZ

YA

YB

YC

YD

YE

YF

YG

YH

YI

YJ

YK

YL

YM

YN

YO

YP

YR

YS

YT

YU

YV

YX

YY

YZ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 1-2-1

ADAFAGAJALANARASAUAV
TDTFTGTJTLTNTRTS

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 1-2-2

AY

AZ

TU

TV

TY

TZ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 3-1

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DR

DS

DT

DU

DV

DX

DY

DZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GR

GS

GT

GU

GV

GX

GY

GZ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 3-2

UA

UB

UC

UD

UE

UF

UG

UH

UI

UJ

UK

UL

UM

UN

UO

UP

UR

US

UT

UU

UV

UX

UY

UZ

VA

VB

VC

VD

VE

VF

VG

VH

VI

VJ

VK

VL

VM

VN

VO

VP

VR

VS

VT

VU

VV

VX

VY

VZ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 5-1

JA

JB

JC

JD

JE

JF

JG

JH

JI

JJ

JK

JL

JM

JN

JO

JP

JR

JS

JT

JU

JV

JX

JY

JZ

LA

LB

LC

LD

LE

LF

LG

LH

LI

LJ

LK

LL

LM

LN

LO

LP

LR

LS

LT

LU

LV

LX

LY

LZ

 

Літеросполуки, які використовують для позначення серії знаків підтипу 5-2

RA

RB

RC

RD

RE

RF

RG

RH

RI

RJ

RK

RL

RM

RN

RO

RP

RR

RS

RT

RU

RV

RX

RY

RZ

SA

SB

SC

SD

SE

SF

SG

SH

SI

SJ

SK

SL

SM

SN

SO

SP

SR

SS

ST

SU

SV

SX

SY

SZ

 

 

Коди, які позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу

Належність

Код адміністративно-територіальної належності

Належність

Код адміністративно-територіальної належності

1

2

3

4

Автономна Республіка Крим

01

Миколаївська область

15

Вінницька область

02

Одеська область

16

Волинська область

03

Полтавська область

17

Дніпропетровська область областьасть

04

Рівненська область

18

Донецька область

05

Сумська область

19

Житомирська область

06

Тернопільська область

20

Закарпатська область

07

Харківська область

21

Запорізька область

08

Херсонська область

22

Івано-Франківська область

09

Хмельницька область

23

Київська область

10

Черкаська область

24

м. Київ

11, 31

Чернігівська область

25

Кіровоградська область

12

Чернівецька область

26

Луганська область

13

м. Севастополь

27

Львівська область

14

 

 

 

 

ШРИФТИ ЛІТЕР,
РОЗМІЩЕНИХ НА ДЕРЖАВНИХ НОМЕРНИХ ЗНАКАХ

Шрифт літер української та латинської абеток для державних номерних знаків підтипів 1-1-1 - 1-2-2, 4-1, 4-3, 4-5, 13-1, 14-1 та 15-1 (висота літер 70)

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

ЛАТИНСЬКА АБЕТКА

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української та латинської абеток для державних номерних знаків підтипів 1-3-1, 1-3-2, 4-2, 4-4, 4-6, 13-2, 14-2, 15-2 та типів 3, 5, 6 (висота літер 40) та підтипів 3-1 та 3-2, 12-2 (висота літер 30)

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

ЛАТИНСЬКА АБЕТКА

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української абетки для державних номерних знаків типу 2 (висота літер 70) та підтипу 12-1 (висота літер 76)

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української та латинської абеток для державних номерних знаків підтипу 7-1 (висота літер 70 (76)) та підтипу 7-2 (висота літер 40 (50))

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

ЛАТИНСЬКА АБЕТКА

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української абетки для державних номерних знаків підтипу 8-1-1 (висота літер 58) та підтипу 8-1-2 (висота літер 70)

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української абетки для державних номерних знаків підтипу 8-2 (висота літер 45)

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літери української абетки для номерних знаків підтипу 8-2 (висота літери 20)

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української абетки для державних номерних знаків типу 9 (висота літер 76)

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

Шрифт літер української абетки для державних номерних знаків типу 10 (висота літер 58)

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 Shrift-bukv-ukrainskogo-i-latinskogo-alfavita-dlya-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov

 

ШРИФТИ ЦИФР,
РОЗМІЩЕНИХ НА ДЕРЖАВНИХ НОМЕРНИХ ЗНАКАХ

Шрифт цифр для державних номерних знаків типу 2 та підтипів 1-1-1 - 1-2-2, 4-1, 4-3, 8-1-2, 4-5, 13-1, 14-1 та 15-1 (висота цифр 70)

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

Шрифт цифр для державних номерних знаків підтипів 1-3-1, 1-3-2, 8-1-1 та типу 10 (висота цифр 58)

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

Шрифт цифр для державних номерних знаків типу 9 та підтипів 11-1, 12-1 (висота цифр 76)

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

Шрифт цифр для державних номерних знаків підтипу 8-2 (висота цифр 45)

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

Шрифт цифр для державних номерних знаків підтипу 7-1 (висота цифр 70 (76)) та цифр 7-2 (висота цифр 40 (50))

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

Шрифт цифр для державних номерних знаків типу 3, підтипу 12-2 та познаки коду адміністративно-територіальної належності для державних номерних знаків типів 6, 7 і підтипу 11-1 (висота цифр 30) і підтипу 11-2 (висота цифр 25)

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

Шрифт цифр для державних номерних знаків типу 5, 6, підтипів 4-2, 4-4, 4-6, 13-2, 14-2, 15-2 (висота цифр 40) та шрифт цифр для державних номерних знаків підтипу 11-2 та познаки коду адміністративно-територіальної належності для державних номерних знаків типу 2 (висота цифр 50)

 Shrifty-tsifr,-razmeshchennykh-na-gosudarstvennykh-nomernykh-znakakh

 

Координати колірності кутових точок допустимої колірної ділянки

Колір

Познака координати колірності

Значення координати колірності кутової точки

Коефіцієнт яскравості

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Білий

X
Y

0,285
0,315

0,340
0,370

0,355
0,355

0,300
0,300

>0,35

Жовтий

X
Y

0,427
0,483

0,465
0,534

0,545
0,454

0,487
0,423

>0,27

Червоний

X
Y

0,513
0,338

0,658
0,348

0,715
0,291

0,542
0,300

>0,05

Світло-блактиний

X
Y

0,200
0,200

0,140
0,220

0,180
0,300

0,240
0,280

>0,17

Синій

X
Y

0,144
0,030

0,224
0,167

0,180
0,176

0,106
0,100

>0,01

 Fotometricheskiye-kharakteristiki-gosudarstvennykh-nomernykh-znakov-so-svetovozvrashchayushchey-poverkhnost'yu

 

Фотометричні характеристики державних номерних знаків зі світлоповертальною поверхнею

Колір покриву

Кут спостерігання

Коефіцієнт світлоповертання, кд · лк-1м-2, не менше ніж, для кутів освітлювання

30°

40°

1

2

3

4

5

Білий

0°12'
0°20'
1°30'

45
30
3,5

18
12
2

8
6
0,7

Жовтий

0°12'
0°20'
1°30'

30
20
2,3

12
8
0,8

5
4
0,4

Світло-блакитний

0°12

15

7

-

Синій

0°12'
0°20'

4
3

1,7
1,1

1
0,7

 

Ідентифікаційне зображення

 Identifikatsionnoye-izobrazheniye

Умовні позначки:

UA - держава Україна;

# - виробник

 

Напрямок погляду спостерігача на державний номерний знак

 Napravleniye-vzglyada-nablyudatelya-na-gosudarstvennyy-nomernoy-znak

 

ЄДИНІ ЗРАЗКИ
державних номерних знаків транспортних засобів

Знаки типу 1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

AB - літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-1-1

 Gosudarstvennyye nomernyye znaki transportnykh sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

ZE - літеросполука, що позначає серію для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Підтип 1-1-2

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

XF - літеросполука, що позначає серію для причепів.

Підтип 1-1-3

 Gosudarstvennyye nomernyye znaki transportnykh sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

AG - літеросполука, що позначає серію для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Підтип 1-2-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

AY - літеросполука, що позначає серію для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Підтип 1-2-2

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

BX - літеросполука, що позначає серію.

Підтип 1-3-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

ZG - літеросполука, що позначає серію для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Підтип 1-3-2

Знаки типу 2

 Gosudarstvennyye nomernyye znaki transportnykh sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

22 - код адміністративно-територіальної належності;

AH - літеросполука, що позначає серію;

0880 - порядковий номер.

Знаки типу 3

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

BT - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

DA - літеросполука, що позначає серію;

1234 - порядковий номер.

Підтип 3-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

VA - літеросполука, що позначає серію для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння;

1234 - порядковий номер.

Підтип 3-2

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

11 - код адміністративно-територіальної належності;

AA - літеросполука, що позначає серію;

2222 - порядковий номер.

Підтип 3-3

Знаки типу 4

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

CDP - літеросполука, що позначає призначення;

123 - код*.

s___________
Цифри 001 - 499 означають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

Підтип 4-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

CDP - літеросполука, що позначає призначення;

123 - код*.

s___________
Цифри 001 - 499 означають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

Підтип 4-2

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

DP - літеросполука, що позначає призначення;

123 - код *;

456 - порядковий номер.

s___________
Цифри 001 - 499 означають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

Підтип 4-3

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

DP - літеросполука, що позначає призначення;

123 - код *;

456 - порядковий номер.

s___________
Цифри 001 - 499 означають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

Підтип 4-4

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

S - літера, що позначає призначення;

123 - код *;

456 - порядковий номер.

s___________
Цифри 001 - 499 означають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

Підтип 4-5

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

S - літера, що позначає призначення;

123 - код*;

456 - порядковий номер.

s___________
Цифри 001 - 499 означають код держави дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації.

Підтип 4-6

Знаки типу 5

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

LA - літеросполука, що позначає серію.

Підтип 5-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

AA - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 - порядковий номер;

SA - літеросполука, що позначає серію для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Підтип 5-2

Знаки типу 6

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

22 - код адміністративно-територіальної належності;

8320 - порядковий номер;

AB - літеросполука, що позначає серію.

Знаки типу 7

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

06, 15,10 - код адміністративно-територіальної належності;

ШЕВЧЕНКО, ТАРАС, START 01 - текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

09- код адміністративно-територіальної належності;

РОКІ 02 - текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-2

Знаки типу 8

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

08080 - порядковий номер;

AA - літеросполука, що позначає серію.

Підтип 8-1-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

08080 - порядковий номер;

AA - літеросполука, що позначає серію.

Підтип 8-1-2

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

т - літера, яка означає, що знак транзитний;

AA - літеросполука, що означає адміністративно-територіальну належність;

00000 - порядковий номер.

Підтип 8-2

Знаки типу 9

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

0920 - порядковий номер;

А9 - серія номерного знака.

Знаки типу 10

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

0920 - порядковий номер;

А9 - серія номерного знака.

Знаки типу 11

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

17 - код адміністративно-територіальної належності;

емблема позначає належність до поліції;

2468 - порядковий номер.

Підтип 11-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

17 - код адміністративно-територіальної належності;

емблема позначає належність до поліції;

2468 - порядковий номер.

Підтип 11-2

Знаки типу 12

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

Т - літера, яка означає, що знак видано на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб;

AA - літеросполука, що означає адміністративно-територіальну належність;

11421 - порядковий номер.

Підтип 12-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

UA - символ державної належності;

ТР - літеросполука, яка означає, що знак транзитний;

AA - літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

2222 - порядковий номер.

Підтип 12-2

Знаки типу 13

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

AA - літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

123 - порядковий номер;

E з емблемою - означає належність до Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Підтип 13-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

AA - літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

123 - порядковий номер;

E з емблемою - означає належність до Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Підтип 13-2

Знаки типу 14

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

AA - літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

123 - порядковий номер;

В з емблемою - означає належність до Державної прикордонної служби України.

Підтип 14-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

AA - літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

123 - порядковий номер;

В з емблемою - означає належність до Державної прикордонної служби України.

Підтип 14-2

Знаки типу 15

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

AA - літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

123 - порядковий номер;

G з емблемою - означає належність до Національної гвардії України.

Підтип 15-1

 Gosudarstvennyye-nomernyye-znaki-transportnykh-sredstv

Умовні познаки:

AA- літеросполука, яка означає адміністративно-територіальну належність;

123 - порядковий номер;

G з емблемою - означає належність до Національної гвардії України.

Підтип 15-2

Примітка. Розміри зазначені в міліметрах.

 

Перший заступник директора
Департаменту юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ України

Ольга ГУБАРЕВА